Dostawa mobilnej kruszarki KEESTRACK B4 Apollo

Kolejna maszyna dotarła do naszego klienta. Jest to Keestrack B4 Apollo (1100 x 750) z wydajnym dwupokladowym przesiewaczem wstępnym. Maszyna pracuje w jednej z największych firm wyburzeniowych w Polsce. Maszyna dzięki doskonałej separacji materiału wstępnego uzyskuje niespotykaną w w klasie wydajność i efektywność kruszenia. Klient wybrał maszynę ze względu na jakość wykonania, wydajność, niezawodność i doskonałą obsługę dilera. Gratulujemy!

\